Sapex Grapes

News

Farm workers are rewarded for exceptional work

The Farm worker of the Year competition is well established in the Western Cape.

Two participants of the 2014 competition have been rewarded for their exceptional work when their awards gave them exposure to the Fresh Fruit Market and Supermarkets in South Africa.

The prize, which was sponsored by Sapex, a fresh fruit marketing company, included a trip to Johannesburg. There the winners first visited the enormous Municipal soft fruit market in City Deep. This is the biggest market in Africa.

It was an opportunity for the winners to experience the entire production process through which the soft fruit produce moves, from the arrival and cooling, to the sales and transport.

After this, the winners went to a Pick n Pay distribution centre where the retail process was examined. According to one of our winners, Antonie September, it is important to them to know the processes from when the product leaves the farm until the sale thereof.

From left: Christina Page from De Nonna, situated in De Doorns, and Antonie September from Keurfontein, situated in Paarl. Munsipale Mark

In photo A, the two winners are standing at the entrance of the Pick n Pay distribution centre in Longmeadow.

From left: Christina Page from De Nonna, situated in De Doorns, and Antonie September from Keurfontein, situated in Paarl.

In photo B, the winners are standing at the entrance of the Municipal market.


Plaaswerkers Beloon Vir Toegewyde Werk

Die Plaaswerker van die Jaar kompetisie is goed gevestig in die Wes-Kaap. Twee deelnemers aan die 2014 kompetisie is onlangs beloon vir hul toegewyde werk toe die pryse wat hul gewen het hul blootgestel het aan die varsvrugtemark en Supermarkte in Suid-Afrika.

DDie pryse is geborg deur Sapex, 'n sagtevrugte bemarkingsmaatskappy, en het 'n besoek aan Johannesburg ingesluit. Daar het die wenners eers 'n besoek afgelê aan die enorme Munisipale sagtevrugte mark in City Deep. Die mark is die grootste in Afrika. Die wenners het die geleentheid gehad om die hele ketting waardeur varsprodukte beweeg te sien, vanaf die aankoms en verkoeling tot waar die verkope en versending plaasvind. Daarna is hul na Pick n Pay se distribusiesentrum waar die kleinhandelproses ondersoek is. Volgens een van die wenners, Antonie September, is dit belangrik vir hulle om te weet wat met die produk gebeur vandat dit die plaas verlaat tot en met die verkoop daarvan.

Van die linkerkant: Christina Page van De Nonna en Antonie September van Keurfontein, geleé in die Paarl. Munsipale Mark

Op foto A staan die twee wenners voor die ingang van die Pick n Pay distribusie sentrum in Longmeadow. Van Links: Christina Page van De Nonna, geleë in De Doorns, en Antonie September van Keurfontein, geleë in Paarl.

Van die linkerkant: Christina Page van De Nonna en Antonie September van Keurfontein, geleé in die Paarl.

Op foto B staan die wenners voor die ingang van die Munisipale mark.

Contact

tel: +27 21 883 8280
fax: +27 21 887 7233
email: sapex@sapex.co.za